Category Archives: ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3

ข้อสอบ ความรู้ในระดับ ม.1- ม.3 รวมไปถึงข้อสอบเข้า ม.4

Feb 07

ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ช่วงนี้ นร. ม.3 ก็ใกล้จะสอน O-NET ในปีการศึกษา 2558 กันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็เลยเอาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 หรือเรียกย่อๆกันว่า onet 57 มาให้ได้ลองทำกันดูนะครับ เป็นไฟล์ที่มีผู้นำมาพิมพ์ไฟล์ใหม่ แล้วจังหวะได้เจอมาพอดีนะครับ แต่ดูแล้ว เนื้อหาข้อสอบแล้วเป็นของจริงละครับ ^^ ข้อสอบ O-NET  ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 [DownLoad] รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ สอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 10.00 น. ข้อสอบมี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Feb 03

การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การแปรงหน่วยการวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตรจะเรียนในคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.2  และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการแปลงหน่วยต่างๆให้ เป็นหน่วยที่ต้องการกันไป สำหรับเอกสารนี้จะเป็นการรวมสรุปการแปลงหน่วยทั้งหมดจากหนังสือของ สสวท. ม.2  มาให้นะครับ [DownLoad] หน่วยการวัดความยาวในระเมตริก 10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร 100         เซนติเมตร              เท่ากับ    1              เมตร 1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on การแปลงหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร
Jan 31

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [DownLoad] แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้เวลาทำแบบทดสอบ  120 นาที แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ ตอนที่ 1  แบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ  จำนวน 32 ข้อ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน  คือข้อ 1 – 32  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลย
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556
Sep 17

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคต้น ม.1

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาในเวป sckmath แห่งนี้ ^^ ก็ไม่ค่อยได้อัพเดทเวปซักเท่าไหร่ในช่วงนี้ เนื่องจากติดภารกิจงานต่างๆ  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบปลายภาคที่ 1 กันแล้วหลังจากเปิดเรียนกันมาจะครบเทอมก็จะถึงช่วงเวลาที่จะได้ทำสอบความรู้จากการเรียนมาทั้งหมดว่าเรามีความรู้กันแค่ไหน ตั้งใจเรียนกันแค่ไหน ผลลัพธ์ก็คงจะออกมาจากการสอบครั้งนี้ละครับ สำหรับนักเรียนคนใดที่ตั้งใจ ก็จะรู้สึกว่าสบายๆ แต่ถ้าไม่ค่อยได้ตั้งใจมาก่อน งานนี้ได้เหนื่อยกันหน่อย ต้องขยันอ่านๆกันหน่อย ยังไงก็พยายามขยันๆตั้งใจอ่าน ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะมาหาเราเองละครับ อย่างไรก็ตาม อ. ขอให้นักเรียนทุกๆคนสอบผ่านทุกวิชาได้คะแนนดีๆกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เลยได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานปลายภาค สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 มาลงให้ซึ่งภายในข้อสอบก็จะประกอบไปด้วยเรื่อง เลขยกกำลังและเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตจำนวนอย่างละ 15 ข้อพร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก มาให้ได้ฝึกฝนได้ลองทำก่อนจะไปเจอข้อสอบจริงๆกัน

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคต้น ม.1
Sep 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเจอมาจากเวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเองเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งจำได้ว่าในเวปเขียนว่าเป็นแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.4 ของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเอง แต่ก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือว่าเป็นข้อสอบเก่าปีไหน แต่ยังไรก็ตามข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตต่างๆได้ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4  [DownLoad] เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 50 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4
Aug 16

ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552

พอดีเห็นเป็นช่วงการรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พอดี วันนี้ก็เลยไปจัดหาแนวข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้นมาให้ได้ฝึกทำกัน สำหรับข้อสอบฉบับนี้ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2552 จัดสอบในวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบเลือกตอบ 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบเขียนเฉพาะคำตอบ 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2552
Jul 21

ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ การสุ่มตัวอย่างนักเรียนทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อประกันว่านักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งระบบ อีกทั้งการวิจัยในทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ OECD  ทุกประเทศต้องทำตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน และข้อมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้  สำหรับ PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุ 15 ปี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
Jul 19

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน[DownLoad] เป็นหนังสือชุดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามหลักสูตร 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2546 ที่จัดทำโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 7 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1. จำนวนและการดำเนินการ ตอนที่ 2. การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3. เรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4. สมการและอสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5. สถิติและการนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 6. ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7. การใช้เหตุผล ภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน