Author Archives: อ.สุชาต

Jul 15

เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบกลางภาคกันแล้ว หลังจากที่ได้ลงข้อสอบประเภทต่างๆมามากแล้ว วันนี้ก็มาดูถึงวิธีการในการเตรียมตัวสอบกันบ้างดีกว่าว่าควรทำอยากไรให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสสอบผ่าน เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่กันวิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาที่นักเรียนสอบตกกันมากวิชาหนึ่ง มาดูกันครับว่าจะต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้าง ขั้นที่ 1. การรู้เขารู้เรา  ตรงนี้สำคัญมากจากการที่ผมสอนเด็กนักเรียนมามากมายจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีการรู้จักการสอบ และข้อสอบแตกต่างกันไป ซึ่งบางคนนั้นเมือถึงวันสอบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสอบคณิตศาสตร์อะไร ระหว่าง พื้นฐาน หรือเพิ่มเติม หรือว่า เนื้อหาที่สอบจะออกเรื่องอะไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แค่เนื้อหาเรื่องที่จะต้องสอบยังไม่รู้เลย แล้วจะเอาความรู้อะไรไปสอบเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ผ่าน ดังนั้นขั้นนี้ก็หมายถึงการสอบถามข้อมูลการสอบจากครู อาจารย์ หรือเพื่อนๆด้วยกันให้ได้รู้ว่าเนื้อหาที่จะสอบนั้นประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีออกส่วนไหนเรื่องไหนเน้น กี่คะแนนบ้าง ตัวข้อสอบนั้นเป็นแบบตัวเลือก เติมคำตอบ หรือแนวแสดงวิธีทำ ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราจะพอสามารถสืบถามจาก ครู อาจารย์ ได้  เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้ถูก ขั้นที่ 2 สรุปสูตรเนื้อหา

Posted in Uncategorized | Comments Off on เทคนิคการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ให้ผ่าน
Jul 12

เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต

วันเวลาแปบเดียววันนี้ก็มาถึงวันศุกร์กันอีกแล้ว และก็มาเข้าสู่ช่วงของการสอบกลางภาคของโรงเรียนต่างๆ ที่จะเริ่มกันทั้งในสัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์หน้า แล้วแต่การจัดตารางการสอบของแต่ละโรงเรียนกัน ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับนักเรียน ม.4 นั้น วิชาคณิตพื้นฐานของแทบทุกโรงเรียนจะต้องเรียนเรื่องเซตเป็นบทแรกและ การสอบกลางภาคนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสอบเรื่องเซตนี้  วันนี้ก็เลยมาจัดลงเอกสารการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซตกันให้นะครับ โดยภายในเอกสารนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาเซต พร้อมมีแบบฝึกหัดตามเนื้อเรื่องทีละหัวข้อ เหมาะสำหรับฝึกเรียนทบทวนและทำเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเซตเพื่อเตรียมสอบ หรือเอาไปทำสรุปเป็นรายงานเรื่องเซตไว้ส่ง อ. ที่โรงเรียน ก็ได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดอย่างเรียบร้อย (ไม่มีเฉลย) โดยเอกสารนี้แยกออกเป็น 4 ฉบับ และมีเนื้อหาในแต่ละฉลบับแยกตามเรื่องดังนี้ เนื้อหาเอกสารเซตฉบับที่ 1  [DownLoad] 1.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเซต 1.2 สมาชิก 1.3 เอกภพสัมพันธ์ 1.4 วิธีการเขียนเซต 1.5 เซตว่าง … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องเซต
Jul 11

ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง

วันนี้ก็ค้นดูไฟล์ในเครื่องว่าจะนำข้อสอบเรื่องอะไรมาลงดีแล้วก็ได้เจอข้อสอบโควต้า ม.เชียงใหม่เข้า ดูแล้วก็เหมาะกับช่วงที่ใกล้จะเริ่มสอบตรง และ โควตาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆกันละ ก็เลยจัดการนำมาลงให้เอาไปใช้สำหรับฝึกทำเพื่อเตรียมสอบกัน เพราะข้อสอบคณิตศาสตร์ในการสอบโควต้านั้น ส่วนหนึ่งก็จะนำข้อสอบเก่าๆนี่ละครับมาปรับประยุกต์สร้างเป็นข้อสอบนำมาออกกันใหม่ ดังนั้นใครที่ฝึกฝนทำข้อสอบเก่าจนคล่องก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ไปก่อนคนอื่น สำหรับในแต่ละไฟล์จะเป็นข้อสอบเก่าแบบแยกเรื่องและแยกตามปีให้ตั้งแต่ปี 2537 – ปี 2547 มีเพียงตัวข้อสอบเท่านั้นนะครับไม่มีเฉลย ข้อสอบโควต้า มช แยกตามเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ เรขาคณิต ภาคตัดกรวย เมตริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน เวกเตอร์ เรียงสับเปลี่ยน ความน่าจะเป็น กำหนดการเชิงเส้น สถิติ(1) สถิติ(2) สถิติ(3) อนุกรม ตรีโกณมิติ ตรีโกณประยุกต์ ลิมิตฟังก์ชัน อนุพันธ์ ลอการิทึม อินทิเกรต(1) … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบเก่าโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 แบบแยกเรื่อง
Jul 10

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบแข่งขัน สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด (ชุดที่ 3-6) แต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ สำหรับทั้ง 4 ชุดนี้ไม่มีเฉลยนะครับ โดยเริ่มจากชุดที่ 3 เนื่องจากไม่เจอชุดที่ 1 กับ 2 เลยมีเพียงชุดที่ 3 – 6  เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่โรงเรียนหรือสาธิตต่างๆได้ ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่3)    [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่4)   [DownLoad] ข้อสอบเตรียมสอบเข้า ม.1(ชุดที่5)   … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
Jul 09

แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ช่วงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว ดังนั้นข้อสอบเก่าของการสอบต่างๆจึงจำเป็นมากสำหรับใช้ฝึกซ้อมเตรียมตัวในการสอบ สำหรับการสอบ PAT 1 ก็เป็นการสอบที่สำคัญมากการสอบหนึ่ง อ. ก็ได้จัดหาข้อสอบ pat 1 เมื่อการสอบครั้งก่อนมาให้ น.ร. ได้เอาไปฝึกลองทำกัน แต่ก็ยังไม่สามารถหาชุดข้อสอบเต็มๆมาได้ ที่หามาได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อสอบเท่านั้น แต่ก็น่าจะมากพอสำหรับการนำไปฝึกฝนกันนะครับ แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556 [DownLoad] ข้อสอบฉบับนี้เป็นฉบับที่สมาชิกในกลุ่ม facebook คณิตศาสตร์มัธยมปลาย ได้รวมรวมกันมาให้ ซึ่งได้มาทั้งหมด 37 ข้อ จัดพิมพ์เรียบร้อยสวยงาม ถือว่าเป็นข้อสอบ Pat 1 รอบเดือน มีนาคม 2556 ที่ได้มาเกินครึ่งนึงจากข้อสอบทั้งหมด 50 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on แนวตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 2556
Jul 08

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง 32 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองเบอร์กาส สาธารณรัฐบัลแกเรีย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง 6 รางวัล เหรียญเงิน 15 รางวัล เหรียญทองแดง 16 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 6 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน คะแนนสูงสุดคณิต
Jul 05

สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25

มาแล้วครับกับบทความสูตรลัดคิดเลขเร็วตอนใหม่ หวังว่าคงมีคนคอยติดตามกันอยู่บ้างนะครับ ช่วยคอมเม้นท์กันหน่อยก็ดีนะครับจะได้รู้ว่ามีผู้มาชมมาอ่านกันอยู่ มาในวันนี้เราจะมาพูดถึงด้วยการคูณเลขต่างๆด้วยเลข 25 ซึ่งเป็นเลข 2 หลักที่ปกติเราก็ต้องตั้งทดการคูณในกระดาษทด แต่มาในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสูตรอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องไปทดในกระดาษทดแล้วสามารถหาคำตอบของตัวเลขที่คูณกับ 25 ได้ ที่รวดเร็วและถูกต้อง วิธีแรกเลย ก็ท่องสูตรคูณแม่ 25 ให้ได้แล้วคูณจากหลักหลังไล่มาเรื่อยๆ ^^ จริงๆแล้ว 25 เป็นแม่หนึ่งที่คูณได้ไม่ยาก ถ้าฝึกท่องกันนิดเดียวไม่นานก็ท่องได้ละตามสูตรคูณ 25 คือ 25 x 1 = 25  /  25 x 2 = 50  /  25 x 3 = 75  … Read More

Posted in คิดเลขเร็ว | Comments Off on สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขด้วย 25
Jul 04

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รับตรง มศว. พร้อมเฉลย

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556  ที่เวป http://admission.swu.ac.th/  ส่วนรายละเอียกการสมัคร ระเบียบการต่างๆก็หาได้จาก เวปรับตรงของทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเลยครับมีคณะให้สมัครกันมากมายหลายสาขา ตามความชอบกันไปเลย ส่วนผู้สมัครในแต่ละปีก็มีการแข่งขันที่สูงพอประมาณเลย ซึ่งถ้าดูจากคณะต่างๆที่เปิดรับก็จะมีการสอบในวิชาต่างๆกันไป  ซึ่งวิชาคณิตศาสร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีในการสอบนั้น ตามสาขาที่ต้องใช้ ดังนั้นผมจึงได้จัดหาแนวข้อสอบคณิตศาสตร์มาให้ได้เอาไปใช้ในการฝึกทำเพื่อเตรียมการสอบกัน จริงๆแล้วข้อสอบคณิตศาสตร์ก็เป็นเนื้อหา พื้นฐาน และ เพิ่มเติม ที่ได้เรียน ม.ปลาย กันนั้นเอง  หลักๆโดยทั่วไปก็แค่ตั้งใจเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด ข้อสอบเข้าทั่วๆไป ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแล้ว แนวข้อสอบคณิศาสตร์ โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ [DownLoad] แนวข้อสอบชุดนี้จะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รับตรง มศว. พร้อมเฉลย
Jul 03

เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6

เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6 เล่มนี้ถือเป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่สนใจ เพื่อเตรียมตัวในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สทศ. โดดยได้จัดเนื้อหาที่ใช้สอบมีโจทย์ในหลายรูปแบบ โดยรวบรวมจากข้อสอบจริงตั้งแต่ปี 2549 – 2554 รวมทั้งหมด 6 พ.ศ. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ และให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด credit : ครูไพรวัล ดวงตา [DownLoad]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ONET ม.6
Jul 02

ผลสอบครูผู้ช่วยตกคณิตศาสตร์กราวรูด

โพสต์ทูเดย์ 01 กรกฎาคม 2556 ผอ.ประถมศึกษาเขต3เผยผลสอบครูผู้ช่วยโคราชตกราวรูดไม่มีคนผ่านวิชาคณิตศาสตร์แม้แต่รายเดียว นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 (สพป.นม.3) กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิ.ย. และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบตรวจผลการสอบ ซึ่งรับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 7 อัตรา ใน 7 สาขาวิชา ผลปรากฏว่าปีนี้มีผู้สอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป็นประวัติการณ์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สอบผ่าน 16 ราย, วิชาเอกปฐมวัย สอบผ่าน 18 ราย, วิชาเอกภาษาไทย … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ผลสอบครูผู้ช่วยตกคณิตศาสตร์กราวรูด