Author Archives: อ.สุชาต

Aug 08

แบบฝึกหัดฝึกคูณเลขเร็ว

แบบฝึกหัดคูณเลขเร็ว           การคูณเป็นทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณที่สำคัญมาก ปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท่องสูตรคูณได้ แต่ในการคิดเลขคูณนั้นบางคนยังใช้เวลาคิดผลคูณมากอยู่ การฝึกฝนพื้นฐานในการคูณเลขให้เร็วนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนเลขในระดับต่อๆไป การคูณที่เร็วจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณตัวเลข มีเวลาไปใช้ในส่วนการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆได้มากขึ้น              แบบฝึกหัดฉบับนี้เป็นแบบฝึกหัดการคูณ เพื่อให้ได้ฝึกฝนการคูณ ตามสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 – แม่ 9 โดยเป็นการฝึกคูณสูตรคูณ และ ฝึกคูณเลขทีละเลขโดยเริ่มจากแม่ 2 คูณกับ เลข 2 หลัก ไปเรื่องๆจนถึงแม่ 9 เมื่อฝึกคูณในแบบฝึกหัดนี้ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนได้ฝึกฝนการคูณ จะทำให้มีทักษะการคูณเพิ่มขึ้น จนสามารถคูณเลขได้เร็วขึ้นได้          แบบฝึกชุดนี้จะมีทั้งหมด 24 หน้า สามารถนำมาทำซ้ำๆหลายๆรอบได้เพื่อพัฒนาทักษะการคูณจนกว่าจะคูณได้คล่อง รวดเร็วและถูกต้อง [DownLoad] credit : … Read More

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged , | Comments Off on แบบฝึกหัดฝึกคูณเลขเร็ว
Aug 07

เทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น

เอกสารเทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น เป็นเอกสารที่สอนเทคนิคในการบวกและการลบเลขโดยเป็นการฝึกพื้นฐานในการบวกลบ โดยมีแบบทดสอบการบวกการลบให้ฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด โดยห้ามการให้การนับนิ้ว เมื่อฝึกขั้นแรกจนเริ่มคล่อง ก็จะมีแบบฝึกที่่เลขค่อยๆมีจำนวนหลักมากขึ้นและเริ้มมีการทด โดยให้เริ่มฝึกโดยเขียนตัวทด และฝึกต่อๆไปโดยฝึกบวกโดยไม่ต้องใส่ตัวทด เมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถบวกเลขได้รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับแบบฝึกการลบก็จะเริ่มจากการลบตัวตั้งไม่เกิน 10 ให้ฝึกทำโดยฝึกไม่ต้องนับนิ้ว และแบบฝึกก็จะเพิ่มตัวตั้งมาขึ้นจาก 10 เป็น 20 และเป็นเลข 2 หลัก จนถึงเลข 3 หลัก เมื่อฝึกฝนมากๆจะทำให้สามารถคิดเลขลบได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน หวังว่าเอกสารชุดนี้จะมีประโยชน์กับครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านที่จะได้นำไปใช้ฝึกเด็กๆให้สามารถคิดเลขบวกลบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ [DownLoad] credit : ผู้ใช้ User => math prathom

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged | Comments Off on เทคนิคการบวก ลบ เลขเร็วเบื้องต้น
Aug 05

สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขที่ตัวหน้าเหมือน ตัวหลังรวมได้ 10

สวัสดีครับมาพบกับบทความสูตรลัดคิดเลขเร็วตอนใหม่นี้ หลังจากห่างหายไปนานพอดูเลยในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงสอบกลางภาค งานผมยุ่งมากๆเลยไม่มีเวลามาเขียนบทความคิดเลขเร็วตอนใหม่ซักที กว่าจะได้มีก็มาวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจจะเขียนนานแล้ว ^^ มาวันนี้ก็จะมาพูดถึงสูตรคิดเลขเร็วสำหรับเลข 2 หลัก ที่มีตัวหลักสิบเลขเหมือนกัน ส่วนหลักหน่วยเป็นเลขที่รวมกันได้ 10 ตัวอย่างเช่น 11 x 19 , 12 x 18 , 13 x 17 , 14 x 16 , 15 x15  จะเห็นได้ว่าเลขกลุ่มนี้ หลัก 10 เป็น 1 เหมือนกัน ส่วนหลักหน่วย 1 กับ … Read More

Posted in คิดเลขเร็ว | Tagged | Comments Off on สูตรลัดคิดเลขเร็ว ตอน คูณเลขที่ตัวหน้าเหมือน ตัวหลังรวมได้ 10
Jul 30

ด่วน ! สคบ.สั่งเบรคโฆษณา “เปปทีน” แล้ว-เตรียมเชิญ “โอสถสภา” แจง

ด่วน ! เลขาฯ สคบ.ส่งหนังสือขอความร่วมมืองดโฆษณา “เปปทีน” หลังพบประเด็นที่อาจทำให้เข้าใจผิด 4 เรื่อง-เตรียมเชิญ บ.โอสถสภาฯ เข้าชี้แจง จากกรณีที่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (สพท.) เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ บริษัท โอสถสภา จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “เปปทีน” ให้ละเว้นการนำนิสิตนักศึกษาแพทย์ มารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์โฆษณาเครื่องดื่ม “เปปทีน” เพราะก่อให้เกิดภายลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม และอาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์บางประการ

Posted in Uncategorized | Comments Off on ด่วน ! สคบ.สั่งเบรคโฆษณา “เปปทีน” แล้ว-เตรียมเชิญ “โอสถสภา” แจง
Jul 26

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31201 ชั้น ม.4      [DownLoad] แบบทดสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ปรนัย จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 อัตนัย 5 ข้อ เนื้อหาในแบบทดสอบ : ตรรกศาสตร์ 20 ข้อ ##################################### แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | Comments Off on ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
Jul 23

ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี)

ข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ(อุดรธานี) ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.4       [DownLoad] เป็นข้อสอบ ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน เรื่อง เซต และ การให้เหตุผล ################################# ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.4        … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี)
Jul 21

ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ การสุ่มตัวอย่างนักเรียนทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อประกันว่านักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งระบบ อีกทั้งการวิจัยในทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ OECD  ทุกประเทศต้องทำตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน และข้อมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้  สำหรับ PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุ 15 ปี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Comments Off on ข้อสอบ PISA (คณิตศาสตร์) โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
Jul 19

ชื่นมื่น! ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นร.ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน รวม 15 รางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง เดินทางกลับถึงประเทศไทย วันที่ 19 ก.ค.นี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics world Contest (PMWC 2017) … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ชื่นมื่น! ประถมฯไทยคว้า 4 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก
Jul 19

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน[DownLoad] เป็นหนังสือชุดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตามหลักสูตร 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2546 ที่จัดทำโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 7 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1. จำนวนและการดำเนินการ ตอนที่ 2. การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3. เรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4. สมการและอสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5. สถิติและการนำเสนอข้อมูล ตอนที่ 6. ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7. การใช้เหตุผล ภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
Jul 18

ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ

ศธ.ห่วงปัญหาโรงเรียนใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.ขนาดกลางและเล็กโนเนม สร้างปัญหาเหลื่อมล้ำ “จาตุรนต์” ฝากเขตพื้นที่ฯหาหนทางแก้ปัญหา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบตนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของตน โดยตนได้เน้นย้ำว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะมีบทบาทช่วยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างไร ซึ่งต่อไปต้องทำเรื่องวิทยฐานะให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบางเขตพื้นที่การศึกษาอาจอยู่ในสภาพที่ทำให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนขนาดใหญ่ดูดครูดี หรือครูเก่งจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีชื่อเสียงไป จนส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างโรงเรียน ฉะนั้นเป็นโจทย์ที่เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทำอย่างไรไม่ให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมากเกินไป โดยดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายมาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง นอกจากนี้ต้องดูการสร้างขวัญกำลังใจ แก้ปัญหาครูอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลจากภูมิลำเนา “ผมได้ฝากเขตพื้นที่การศึกษาไปช่วยกันคิดว่าต่อไปควรจะมีแนวทางให้ ศธ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีบันทึกความตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เขตพื้นที่การศึกษาไปใช้ในการทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างไร เช่น เรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงไม่กระจุกบางพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งหากให้เขตพื้นที่การศึกษาบริหารนานๆ ก็จะพบว่าบางพื้นที่คุณภาพการศึกษาอ่อนมากๆ หรือบางเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนคุณภาพกระจุกตัวและปล่อยให้โรงเรียนจำนวนมากไม่มีคุณภาพ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ศธ.ห่วง ร.ร.ใหญ่ดูดครูเก่งจาก ร.ร.โนเนม หวั่นกระทบคุณภาพ