Author Archives: อ.สุชาต

Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ แบบทดสอบ  Pre  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 [DownLoad] คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32 ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย
Feb 04

ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)

ที่ตั้งใจไว้อยากทำเฉลย onet 2556 (ปีการศึกษา 2555) ให้ได้เยอะ หรือว่าทั้งหมดแต่ด้วยสารพัดงานที่มี และความขี้เกียจที่ไม่น้อยหน้าทำให้คิดว่าคงไม่อาจทำได้แน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเอาข้อสอบที่เจอมาลงไว้ให้ดีกว่าเพื่อให้ นร. และครู อาจารย์ทั้งหลายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสอบ onet ที่ใกล้จะถึงนี้แล้ว ไฟล์นี้จะเป็นข้อสอบ onet คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยวิธีทำแบบละเอียดทั้งหมด ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) credit : กลุ่มเฟสบุกคณิตศาสตร์มัธยมปลาย rath center ผู้พิมพ์ข้อสอบและผู้เฉลย   ส่วนข้อสอบ onet เก่าปีก่อนๆดูได้ที่ http://sckmath.in.th/?page_id=509 นะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555)
Jan 15

การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ

การสอบแข่งขันเข้า ม.1 นั้นมีการแข่งขันสูงวิธีที่จะรู้ว่าลูกๆของเรานั้นพร้อมแค่ไหนสำหรับการสอบครั้งนี้ ก็คือการทดลองลงสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบแข่งขันวิชาการ และ ในอีกสนามหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการสอบ pretest ในวันนี้ผมก็จะเอาข่าวการสมัครสอบ pretest เข้า ม.1 ที่ยังเหลือๆอยู่มาลงให้ ว่าไปก็ลงช้าไปหน่อย เพราะหลายๆที่ก็รับสมัครและจะเริ่มสอบกันแล้ว ก็มาดูซิว่ายังพอเหลือที่ไหนที่ยังสมัครได้กันบาง ^^ โรงเรียนหอวัง  http://www.horwang.ac.th นักเรียนชั้นป.5-6 ทดลองสอบข้อสอบเข้า ม.1 โครงการฝึกสมองประลองปัญญา รับสมัคร วันที่ 2-22 มกราคม 2557 (คลิกดูรายละเอียด)  เนื่องจากโรงเรียน “ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ” จึงงดการรับใบสมัครโครงการฝึกสมองประลองปัญญา วันที่ 13 ถึง 15 ม.ค. 2557 ************************************ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Comments Off on การสอบ Pre-Test ม.1 โรงเรียนต่างๆ
Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง
Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒ บทที่ 1 เลขยกกำลัง หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑ บทที่ 3 จำนวนจริง หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers)

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑ บทที่ 3 จำนวนจริง หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers)

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2
Dec 28

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1

บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเอาข้อสอบคณิตศาสตร์ onet 2556 มาเฉลยให้ได้รับความรู้กันนะครับโดยที่จะเป็นการเฉลยข้อสอบและอ้างอิงถึงความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ โดยวันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำกระทู้แนวนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทความนี้เพื่อนำไปใช้เสริมความรู้ในการทำข้อสอบกันต่อไปนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1
Dec 24

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555 – วิชาคณิตศาสตร์+ เฉลย – วิชาฟิสิกส์ + เฉลย – วิชาเคมี + เฉลย – วิชาชีววิทยา + เฉลย – วิชาภาษาไทย + เฉลย – วิชาภาษาสังคม + เฉลย – วิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 พร้อมเฉลย – ข้อสอบ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556
Nov 19

ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ

Post นี้ อ. ก็จะเป็นการรวบรวมข้อสอบเก่า เฉลย และข้อมูลสถิติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2553 นะครับ เป็นการรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิง ใช้ฝึกทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งปัจจุบัน โดย อ. จะค่อยๆรวมรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะสามารถนำไปใช้ได้นะครับ สำหรับการสมัคร Admission เข้าในปีการศึกษา 2553 นั้นจะมีการจัดสอบ GAT PAT ทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบไปด้วย การสอบ GAT PAT เดือน กรกฎาคม 2552 (ครั้งที่ 2/2552) การสอบ GAT PAT เดือน ตุลาคม 2552 (ครั้งที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Comments Off on ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ