Author Archives: อ.สุชาต

Sep 17

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคต้น ม.1

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาในเวป sckmath แห่งนี้ ^^ ก็ไม่ค่อยได้อัพเดทเวปซักเท่าไหร่ในช่วงนี้ เนื่องจากติดภารกิจงานต่างๆ  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบปลายภาคที่ 1 กันแล้วหลังจากเปิดเรียนกันมาจะครบเทอมก็จะถึงช่วงเวลาที่จะได้ทำสอบความรู้จากการเรียนมาทั้งหมดว่าเรามีความรู้กันแค่ไหน ตั้งใจเรียนกันแค่ไหน ผลลัพธ์ก็คงจะออกมาจากการสอบครั้งนี้ละครับ สำหรับนักเรียนคนใดที่ตั้งใจ ก็จะรู้สึกว่าสบายๆ แต่ถ้าไม่ค่อยได้ตั้งใจมาก่อน งานนี้ได้เหนื่อยกันหน่อย ต้องขยันอ่านๆกันหน่อย ยังไงก็พยายามขยันๆตั้งใจอ่าน ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะมาหาเราเองละครับ อย่างไรก็ตาม อ. ขอให้นักเรียนทุกๆคนสอบผ่านทุกวิชาได้คะแนนดีๆกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เลยได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานปลายภาค สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 มาลงให้ซึ่งภายในข้อสอบก็จะประกอบไปด้วยเรื่อง เลขยกกำลังและเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตจำนวนอย่างละ 15 ข้อพร้อมเฉลยคำตอบแบบตัวเลือก มาให้ได้ฝึกฝนได้ลองทำก่อนจะไปเจอข้อสอบจริงๆกัน

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged , , | Leave a comment
Sep 12

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเจอมาจากเวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเองเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งจำได้ว่าในเวปเขียนว่าเป็นแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.4 ของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเอง แต่ก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือว่าเป็นข้อสอบเก่าปีไหน แต่ยังไรก็ตามข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทำในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตต่างๆได้ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4  [DownLoad] เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 50 ข้อ ไม่มีเฉลยนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Leave a comment
Sep 12

“จาตุรนต์” ปลดล็อคไร้ใบประกอบวิชาชีพ

“จาตุรนต์” ปลดล็อคไร้ใบประกอบวิชาชีพ มอบ ก.ค.ศ.แก้กฎหมายเพื่อปลดล็อคปัญหา เปิดทางให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาเป็นครู ระบุไม่อยากให้ไปปิดช่องทางที่จะให้ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ เข้ามาเป็นครู เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาการขาดแคลนครู แต่ไม่สามารถที่จะจ้างคนเก่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต มาเป็นครูได้ เพราะติดปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่จะมีปัญหาเฉพาะในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เท่านั้น แต่ในส่วนของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีปัญหาในเรื่องการจ้างครูต่างประเทศมาสอน เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งตนมองว่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นระบบที่ปิดเกินไป ทำให้เป็นอุปสรรคไม่สามารถดึงคนที่มีความรู้ในวิชาชีพต่างๆมาเป็นครูได้ ทั้งที่คนเหล่านั้นสามารถที่จะเข้ามาสอนเพื่อทดแทนครูที่เรากำลังขาดแคลนได้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปตั้งวงพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม หากต้องแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อคปัญหาเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆเข้ามาเป็นครูได้ก็สามารถทำได้ เพราะตนไม่อยากให้ไปปิดช่องทางที่จะให้ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆเข้ามาเป็นครู ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Leave a comment
Sep 10

การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการการอบรมครู วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์ จัดทําโดยสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [DownLoad] เอกสารเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์ ยกร่างโดย ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชคอาจารย์สถาบันราชภัฏพระนครสําหรับใช้ประกอบ การประชุมปฏิบัติการการอบรมครูในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2543       ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กันยายน 2543  ณโรงแรม รอยัลเบญจากรุงเทพฯ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่สนใจสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร หากพบข้อบกพร่องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร่และเทคโนโลยี

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Leave a comment
Sep 05

อึ้ง!การศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน

อึ้ง!การศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน ที่ประชุมศก.โลก ‘WEF’ จัดอันดับการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน ชี้เด็กไทยคิดไม่เป็น ‘จาตุรนต์’ สั่งทำการบ้านด่วน ก่อนปรับการศึกษาทั้งระบบ 3 ก.ย. 56  นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) – The Global Cometitiveness Report 2012-2013 ซึ่งเป็นการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยผลที่ได้จากการประชุมจะมีส่วนสำคัญในการเสนอแนะทิศทาง กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาระหว่างประเทศนั้น ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน และปรากฏว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับรั้งท้าย คือ อันดับที่ … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Leave a comment
Sep 02

แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ + กับ + – * / เลขไม่เป็น

พอดีได้ไปเจอข่าวนี้มา ลองอ่านกันดูนะครับ เป็นข่าว รมว.ศึกษา พูดถึงให้แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รมว.ศึกษาออกโรงติวเข้มไม่ให้เป็นไฟไหม้ฟาง นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ให้ความเห็นในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนไทยที่สังคมกำลังวิตกกันว่า เด็กไทยเรียนจบชั้นประถมออกมาแล้วยังอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ว่า  ตนได้มีนโยบายให้ สพฐ.สแกนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และสื่อสารไม่เข้าใจ ออกมาเพื่อดูตัวเลขว่ามีมากน้อยเท่าไร ซึ่งต้นเดือนกันยายน นี้ สพฐ.จะประกาศความชัดเจนให้ทราบ  จากนั้นจะเริ่มดำเนินแก้ไข โดยให้มีการส่งเสริมให้เรียนภาษาไทยอย่างเข้มข้น ด้วยการให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งร่วมมือในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งตนย้ำว่าจะต้องทำอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  แม้ว่าการเรียนภาษาไทยจะต้องใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆก็ตาม โดยตนจะกวดขันไม่ให้เกิดการปฏิบัติแบบไฟไหม้ฟาง เพราะการจะปฏิรูปการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องทำอย่างจริงจัง การที่โรงเรียนผลักดันเด็กที่เรียนอ่อนด้วยวิธีให้สอบซ่อม 2 ครั้ง แล้วให้ผ่านไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น จะมีผลกระทบกับการเรียนในวิชาอื่นด้วย ซึ่งก็มีบางโรงเรียนประกาศว่าในแต่ละปีมีเด็กเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เยอะ ขณะเดียวกันในโรงเรียนก็ยังมีนักเรียนอีก 40 % ที่เรียนอ่อนมาก ดังนั้น โรงเรียนจะต้องดูแลความเท่าเทียมของเด็กในส่วนนี้ด้วยว่าจะพัฒนาเขาอย่างไร ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า … Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment
Sep 02

เอกสารคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์

เอกสารแบบฝึกหัดสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1  เพื่อใช้ฝึกหัดให้รู้จักเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ เนื้อหาภายในจะมีเรื่องรูปเปิดและรูปปิด ให้ได้รู้จักรูปเรขาคณิตต่างๆ และรูปทรงเราขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้พบเจอ การสังเกตลำดับของจำนวน ให้ได้รู้จักกับการแทนค่าเปรียบเทียบรูปต่างๆกับค่าของตัวเลขที่นำมาแทนกัน การเรียงลำดับจากมากไปน้อย น้อยไปมาก รวมถึงการนับเพิ่ม ลด จำนวนตามจำนวนต่างๆที่ไม่ใช่ทีละ 1  พร้อมมีแบบฝึกห้ดทดสอบ ทบทวนความรู้ที่ได้ทำแบบฝึกหัดมา [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนเซนต์ฟรัง

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | Leave a comment
Aug 28

ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ปีการศึกษา 2551 พร้อมเฉลย

     ช่วงนี้เริ่มมีการสอบตรงโควตากันในหลายๆมหาวิทยาลัย วันนี้ก็เลยได้นำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตาเข้า ม.อ. ปี 2551 มาให้ได้นำไปลองทำกันนะครับ ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ปีการศึกษา 2551 รหัสวิชา 95 คณิตศาสตร์ กข. สอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2550 ข้อสอบแบบเลือกคำตอบ จำนวน 40 ข้อ [DownLoad] **เฉลยตัวเลือกคำตอบนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.อ. ปี2551 [DownLoad]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | 1 Comment
Aug 27

ข้อสอบแข่งขัน โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ระดับประถมศึกษา ปี 2552

หลังจากได้ลงปี 2554 กับ 2553 ไปแล้ววันนี้ก็ได้ไปเสาะหาปีอื่นๆมาเพิ่มก็ได้พบของปี 2552ก็เลยนำมาลงให้ต่อครับ และก็ได้มาพร้อมด้วยเฉลยข้อสอบเช่นเคย การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN MATH TOP TEN ช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2552 สอบวันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 9.00-11.00 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 29 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 14 ข้อ ข้อสอบคณิตศาสตร์ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Leave a comment
Aug 22

การศึกษา … “หอคอยงาช้าง”

           พอดีผมได้ไปอ่านเจอบทความอันหนึ่งมา แล้วก็เลยอยากนำมาให้ได้ลองอ่านกันครับ เป็นบทความด้านสังคมที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาในบ้านเราว่ามันตรงกับความต้องการในชีวิตจริงแค่ไหน จากการที่ผมสอนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์มานาน และได้เจอคำถามประจำจากเด็กนักเรียนว่าเรื่องนี้เรียนไปทำไม เรียนแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันในอนาคต ซึ่งผมก็มักตอบติดตลกไปว่า ก็เรียนเพื่อไปสอบไง เพื่อให้สอบผ่านได้คะแนนดีๆ เพราะจริงๆแล้วผมว่าหลายเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ที่เราจัดหลักสูตรมาให้เด็กได้เรียนนั้นก็เป็นเรื่องที่จบไปแล้วมีโอกาสได้ใช้กันน้อยมาก เรียนได้ว่าเด็กห้องหนึ่ง 40 กว่าคน จะมีคนได้นำเรื่องที่เรียนนี้ไปใช้น่าจะมีแค่ราว 1-2 คนเท่านั้น หรือบางห้องอาจไม่มีเลย แต่เราก็ต้องมาเรียนกันอย่าหนักแต่สุดท้ายก็ลืมและไม่มีโอกาสได้นำไปใช้กันเท่าไหร่ แต่ก็เป็นที่ค่านิยมที่เราเน้นอยากเรียนสายสามัญกันด้วย ทำให้ น.ร. ทั้งหลายเลยต้องเรียนตามหลักสูตรที่แสนยากทั้งที่อาชีพที่อยากประกอบในอนาคตมันไม่เกี่ยวเลย หรือก็สามารถไปเรียนทางสายอาชีพได้ แต่ด้วยค่านิยม จึงไม่ค่อยมีใครยอมไปเรียนทางสายนั้น ว่าแล้วก็ลองไปอ่านบทความละกันครับ 

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment