Author Archives: อ.สุชาต

Jan 14

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง

หัวข้อนี้มาสลับเป็นเรื่องข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 กันบ้างนะครับ หลังจากช่วงนี้ลงแต่ข้อสอบ ม. ปลายกันมาตลอด ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าโรงเรียนหอวังปีการศึกษา 2548 นำมาลงเป็นตัวอย่างให้จำนวน 10 ข้อ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นข้อสอบในเรื่องของจำนวน ใน  ข้อแรกข้อที่ 41 จะเป็นเรื่องจำนวนในการหารลงตัวพื้นฐานธรรมดา ส่วนข้อ 42-45 จะเป็นเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทั้ง 4ข้อ ข้อสอบ 4 ข้อนี้หากมีความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. แม่นๆก็สามารถทำได้สบายๆ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เก่าเข้าม.1 โรงเรียนหอวัง
Jan 13

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 4 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๒ บทที่ 1 เลขยกกำลัง หัวข้อย่อย 1.1  รากที่ n ของจำนวนจริง

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 4
Jan 10

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 3 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑ บทที่ 3 จำนวนจริง หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers)

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 3
Dec 29

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ Onet 2556 ข้อที่ 2 เป็นข้อสอบที่มาจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม ๑ บทที่ 3 จำนวนจริง หัวข้อย่อย 3.1  จำนวนจริง (Real Numbers)

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 2
Dec 28

เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1

บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเอาข้อสอบคณิตศาสตร์ onet 2556 มาเฉลยให้ได้รับความรู้กันนะครับโดยที่จะเป็นการเฉลยข้อสอบและอ้างอิงถึงความรู้ที่ใช้ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆ โดยวันนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำกระทู้แนวนี้ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทความนี้เพื่อนำไปใช้เสริมความรู้ในการทำข้อสอบกันต่อไปนะครับ

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Comments Off on เรียนคณิตจากข้อสอบ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 2556 (ปีการศึกษา 2555) ข้อที่ 1
Dec 24

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555 – วิชาคณิตศาสตร์+ เฉลย – วิชาฟิสิกส์ + เฉลย – วิชาเคมี + เฉลย – วิชาชีววิทยา + เฉลย – วิชาภาษาไทย + เฉลย – วิชาภาษาสังคม + เฉลย – วิชาภาษาอังกฤษ + เฉลย ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 พร้อมเฉลย – ข้อสอบ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ และเฉลย ปี 2555 2556
Nov 19

ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ

Post นี้ อ. ก็จะเป็นการรวบรวมข้อสอบเก่า เฉลย และข้อมูลสถิติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2553 นะครับ เป็นการรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิง ใช้ฝึกทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งปัจจุบัน โดย อ. จะค่อยๆรวมรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะสามารถนำไปใช้ได้นะครับ สำหรับการสมัคร Admission เข้าในปีการศึกษา 2553 นั้นจะมีการจัดสอบ GAT PAT ทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบไปด้วย การสอบ GAT PAT เดือน กรกฎาคม 2552 (ครั้งที่ 2/2552) การสอบ GAT PAT เดือน ตุลาคม 2552 (ครั้งที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Comments Off on ข้อสอบ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยและค่าสถิติต่างๆ
Nov 18

แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ

พอดีได้เจอรายงานเก่าๆที่เด็กนักเรียนทำไว้ เป็นโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และความน่าจะเป็น เป็นแบบฝึกหัดในส่วนของเรื่องการนับ เป็นโจทย์แบบพื้นฐาน พร้อมเฉลยคำตอบแบบมีคำอธิบาย จำนวน 10 ข้อ ก็เลยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ให้ใช้สำหรับนำไปฝึกทำหรือนำไปใช้ในการเรียนเรื่องนี้กันได้ก็เลยจัดการสแกนนำมาลงให้ [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , | Comments Off on แบบฝึกหัดเรื่องการนับ(ความน่าจะเป็น ม.ปลาย) พร้อมเฉลยวิธีทำ
Nov 13

เฉลยข้อสอบ A-NET ปี 49 50 51

ไปเจอเวปข้อสอบ A-NET ทุกวิชาและเฉลยข้อสอบแบบละเอียดมา เป็นโครงการที่ทำโดยนักศึกษาแพทย์ที่ได้ทำเฉลยข้อสอบ A-NET ในปี 49 50 51 โดยมีคำอธิบายโดยละเอียด สามารถเข้าไปโหลดในเวปหนังสือในโครงการพี่หมอขอเฉลย http://pmorbook.docchula.com/ ได้เลยนะครับ หรือจะกด link DownLoad จากที่นี่ก็ได้ ข้อสอบและเฉลยข้อสอบ A-NET (แยกตามปี) ข้อสอบและเฉลยปี 2551 ขนาด 85.7 MB ข้อสอบและเฉลยปี 2550 ขนาด 75.0 MB ข้อสอบและเฉลยปี 2549 ขนาด 45.3 MB ภายในไฟล์ก็จะประกอบไปด้วย ข้อสอบ A-NET ปี 2551 ปี 2550 และปี … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เฉลยข้อสอบ A-NET ปี 49 50 51
Nov 09

ข้อสอบ B-GAT B-PAT และ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2552 พร้อมเฉลยและค่าสถิติ

เป็นการรวบรวมข้อสอบ GAT PAT ตั้งแต่เริ่ม ชุด B-GAT B-PAT และข้อสอบ GAT PAT ฉบับเดือน มีนาคม 2552 เพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2552 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบ GAT PAT ในปีแรกสุดที่ได้ใช้ GAT PAT ในระบบ Admission เข้าเรียน เริ่มต้นที่ ข้อสอบตัวอย่างสำหรับการเริ่มสอบ GAT PAT ซึ่งก็คือ ข้อสอบ B-GAT และ B-PAT เป็นเสมือนตัวอย่างแนวข้อสอบ GAT PAT ที่ทำมาให้ได้เห็นรูปแบบ ให้ได้ทำลองทำสอบดูก่อนเริ่มสอบ GAT PAT … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ B-GAT B-PAT และ GAT PAT Admission เข้าปีการศึกษา 2552 พร้อมเฉลยและค่าสถิติ