Author Archives: อ.สุชาต

Jan 12

โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558
Dec 08

pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558

  รับสมัคร              1 ธ.ค. 2557 – 24 ม.ค. 2558   ทดสอบ                25 มกราคม 2558   ประกาศผล            30 มกราคม 2558   สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558
Dec 03

ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557) เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด
Oct 17

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 สอบวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 [DownLoad ข้อสอบพร้อมเฉลย]  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ข้อสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ระดับ ป.5-6 พร้อมเฉลย
Aug 05

ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

พอดี อ. ได้รับจดหมายมาจากทางสมาคมคณิตศาสตร์ที่เป็นสมาชิกอยู่ เปิดมาก็เจอเป็นระเบียบการและใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ก็เลยเอาข่าวและรายละเอียดมาลงเผื่อ นักเรียนสนใจที่จะไปสมัครสอบ เป็นประสบการณ์และ ทดสอบความสามารถกัน ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรายละเอียดแบบสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้  : การสอบมี 2 ประเภท คืด บุคคล และทีม แบ่งเป็นระดับ ประถมศึกษา , มัธยมต้น และ มัธยมปลาย สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึง 15 กันยายน … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Tagged | Comments Off on ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
Jul 21

เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “

เกี่ยวกับโครงการ “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “   ในปัจจุบัน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ต่างใช้กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์หลัก ในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนต่างๆ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องสอบ 8 วิชา ตามสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก รวมทั้งใช้ประกอบในการพิจารณาเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบรอบปกติด้วย โดยสัดส่วนของคะแนนสอบเข้า 5 วิชาพื้นฐาน คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมกันในสัดส่วน 80% … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , | Comments Off on เอกสาร “โครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้าม. 1 ปีที่ 2 “
May 21

ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (เม.ย. 57) เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ ไม่ใช่ฉบับจากตัวข้อสอบจริง ก็เลยไม่แน่ใจในตัวเลข หรือตัวโจทย์ต่างๆ ว่ามีความถูกต้อง 100% เหมือนข้อสอบทุกตัวแค่ไหน ให้ได้เอามาฝึกฝนทำกัน เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบ pat 1 ในปี 2558 วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557 ข้อสอบในปีนี้ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 เม.ย. 57 พร้อมเฉลย
Mar 28

ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา

 สทศ.ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 อึ้ง! เฉลี่ยยังต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้น “สุขศึกษาและพลศึกษา” ด้านไทย-อังกฤษ-คณิต-ศิลปะ-การงานอาชีพ ต่ำสุด 0 คะแนน อ้างคะแนนลดลง เพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ระบุเด็กได้ 0 คะแนนมีไม่มาก เหตุทำข้อสอบไม่ได้ ทำไม่ครบ ชี้สรุปไม่ได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ วันนี้ (27 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 2557 โดยขณะนี้ สทศ.ได้ทำการประกาศผลสอบ O-NET แล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดการประกาศผลสอบเดิมที่กำหนดไว้วันที่ … Read More

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน | Comments Off on ผล O-NET ม.6 อึ้ง! คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชาเว้น “พละ” พบต่ำสุด 0 คะแนนถึง 5 วิชา
Mar 11

ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71    (มี.ค. 57) เป็นข้อสอบที่เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมา ภายในเป็นข้อสอบจะเขียนว่าวันเสาร์ที่  7 ธันวาคม 2556 นะครับ แต่เท่าที่สอบถามเด็ก น.ร. ของ อ. ที่ไปสอบมาแล้ว บอกว่าเป็นชุด มี.ค. 57 ที่พึ่งจะสอบไป ข้อสอบจะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 57 พร้อมเฉลย
Feb 10

แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสอบ onet สำหรับนักเรียน ม.6 กันแล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้สำคัญกับนักเรียนมาก เพราะมีโอกาสสอบกันคนละครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัว และคะแนนที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการยื่นคะแนนเข้าแอดมิดชั่น ในวันนี้ก็เลยนำแนวข้อสอบมาให้ฝึกทำกันนะครับ แบบทดสอบ  Pre  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 [DownLoad] คำชี้แจง  ข้อสอบ  จำนวน  40  ข้อ ๆ ละ 2.5  คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน ตอนที่ 1.เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อที่ 1-32 ตอนที่ 2.ระบายคำตอบ  ข้อที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเฉลย