Author Archives: อ.สุชาต

Oct 02

เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)

หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558) ช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่การสอบ GAT PAT สำหรับครั้งที่ 1 ของ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้ว สำหรับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาทุกๆปีมาตลอด และมีการให้ Download เอกสารหนังสือได้ และตอนนี้รอบ ต.ค. 2558 ก็เปิดเอกสารให้โหลดกันได้แล้วนะครับ ไปโหลดกันได้เลยที่  [DownLoad]    

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on เอกสาร หนังสือเรียนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2015 (ตุลาคม 2558)
Sep 07

ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด

เป็นข้อสอบ + เฉลยคำตอบ + เฉลยแนวคิดละเอียด (สมบูรณ์)PAT1 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558)[Download] วันที่สอบ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ 6 คะแนน ตอนที่ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 มี.ค. 58 พร้อมเฉลยแนวคิดละเอียด
May 14

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเฉลยแบบแนวคิดข้อสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ โดยในข้อสอบจะมี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (2555-2556)
Apr 10

เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)

E-Book เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [DownLoad] เป็นตัวอย่างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดข้อสอบ โดยข้อสอบจะมี 2 ปี คือ 2555 และ 2556 และจะมี 2 รอบคือ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 จะเป็นแบบฉบับภาษาไทย และ ฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (2555-2556)
Feb 02

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[DownLoad] ชื่อหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้แต่ง โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ISBN 978 – 616 – 7235 – 52 – 3 จํานวนพิมพ์ 2,000 เล่ม ปีที่พิมพ์ 2556 พิมพ์ที่ บริษัทแอดวานซ์พริ้นติ้งเซอร์วิสจํากัด 90/3  หมู่ 4 ตําบลบางโฉลงอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2203-1147  … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ป.6 ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556
Jan 12

pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556

แบบทดสอบ Pre O-NET ชุดที่ 2 [DownLoad] ข้อสอบชุดนี้ เป็นข้อสอบไว้ฝึกฝนลองทำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีเฉลยนะครับ credit เวป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

Posted in ช่วงชั้นที่ 3 ม.1- ม.3 | Tagged | Comments Off on pre O-net คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556
Jan 12

โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on โครงการฝึกสมองประลองปัญญา pretest ม.1 โรงเรียนหอวัง 2558
Dec 08

pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558

  รับสมัคร              1 ธ.ค. 2557 – 24 ม.ค. 2558   ทดสอบ                25 มกราคม 2558   ประกาศผล            30 มกราคม 2558   สมัครสอบออนไลน์    http://pretest.debsirin.ac.th

Posted in ข่าวการศึกษา สอบแข่งขัน, ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Comments Off on pretest ม.1โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประจำปี 2558
Dec 03

ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71   (สอบ พฤศจิกายน 2557) เป็นข้อสอบที่ อ. เจอเผยแพร่ พิมพ์ออกมานะครับ วันที่สอบ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ข้อสอบ จะมี 2 ตอน ตอนที่ 1  : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30)  ข้อละ … Read More

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | Comments Off on ข้อสอบ PAT1 พ.ย. 57 พร้อมเฉลย+ละเอียด