Author Archives: อ.สุชาต

Mar 19

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1  รร.รัฐบาลและสาธิต วิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือก 4 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ จำนวน 3 ชุด ใชสำหรับฝึกฝนในการทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ และสาธิตได้ ไม่มีเฉลยนะครับ มีแต่ข้อสอบอย่างเดียว [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3] credit : Hot-ed

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged | Leave a comment
Mar 08

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ)

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1(ทั่วประเทศ) เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ จำนวน 7 ชุด เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนทดลองทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า ม.1 มีแต่ตัวข้อสอบไม่มีเฉลยนะครับ [แนวข้อสอบ ชุดที่1]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Mar 07

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2551

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  ปีการศึกษา 2551 เป็นข้อสอบที่ได้มาจากเวปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่บอกว่าเป็นข้อสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2551 เหมาะสำหรับนำไปใช้ฝึกฝนเพื่อนเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม หรือโรงเรียนอื่นๆได้ ไม่มีเฉลยนะครับ [DownLoad] credit : เวปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | 1 Comment
Mar 07

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับนี้เป็นแนวข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ เหมาสำหรับใช้ฝึกฝนทำเพื่อนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในทุกๆโรงเรียน โดยเฉพาะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตต่างๆ มีพร้อมฉลยแบบละเอียด [DownLoad ข้อสอบ] [เฉลยวิธีทำ] credit : สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรน  

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , , , , | 1 Comment
Feb 27

คลังรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ตั้งแต่ชุด B-PAT1, PAT1 ปี 2552-2555  เป็นการรวมรวมข้อสอบตั้งแต่เริ่มมีการสอบ pat 1 ตั้งแต่ครั้งแรกชุด B-PAT1 และ PAT1 ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงชุดล่าสุดปัจจุบันในปี 2555 เท่าที่หามาได้จากแหล่งต่างๆทางอินเตอร์เน็ต ในส่วนของเฉลยนั้น จะมีการจัดนำมาลงให้ เท่าที่หามาได้และมีเวลาเอามาลง ^^

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , , , , | 5 Comments
Feb 21

ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมต้น ปี 2544-2554 พร้อมเฉลยบาง พ.ศ.

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ประจําปี พ.ศ. 2554]       [เฉลยคำตอบ] [ประจําปี พ.ศ. 2553]       [เฉลยคำตอบ]

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , , | Leave a comment
Feb 19

ข้อสอบคณิตศาสตร์โควต้ารับตรง ม. ขอนแก่น ประจำปี 2551

ข้อสอบสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551  (สอบวันที่ 4 พ.ย. 2550) รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์(วิทย์)         [DownLoad]    [เฉลยแบบละเอียด] credit เฉลยโดย : พี่เปี๊ยก รหัสวิชา 09 คณิตศาสตร์(ศิลป์)        [DownLoad]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged | Leave a comment
Feb 18

ตัวอย่างข้อสอบ NT ป.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2552 2553

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553   [DownLoad] ปีการศึกษา 2552   [DownLoad] credit :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

Posted in ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3 | Tagged , | 1 Comment
Feb 17

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ปี 2551-2552)

เสริมคิด คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [DownLoad] (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2551-2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเฉลยแนวคิด [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 2 ป.4- ป.6 | Tagged , | Leave a comment
Feb 15

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 พร้อมเฉลยละเอียด

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (สอบ มี.ค. 55) [DownLoad]        credit :  เฟสบุก นาย อั๋น พูดว่า [เฉลยละเอียด]     credit : AJ. P’TOON [md]

Posted in ช่วงชั้นที่ 4 ม.4- ม.6 | Tagged , | 1 Comment